Prenumerationsvillkor för Wype

Förutsättningar för åtkomst till Wype
För att kunna använda Wype ska du ha tillgång till en välfungerande internetuppkoppling och en e-postadress. Åtkomst sker antingen via wypemagazine.se, en surfplatta eller smartphone med operativsystemet iOS eller Android. Du behöver även ett bankkort eller kreditkort för betalning av tjänsten.

Du ansvarar själv för uppdatering av dina kortuppgifter om ditt bankkort eller kreditkort löper ut eller spärras. Det kan du göra genom att gå in på kundtjanst.nu och ändra dina uppgifter. Vid ofullständiga uppgifter eller ogiltigt kort kommer du istället att få ett inbetalningskort på beloppet du är skyldig. Ofullständiga kortuppgifter anses inte som giltig uppsägelse och du är därmed betalningsansvarig för belopp som inte dragits.

Om du är under 18 år behöver vi en skriftlig beställning med förälders/vårdnadshavares underskrift. Prenumerationserbjudanden gäller inte i utlandet.

Kostnaden för att använda Wype täcker uteslutande din tillgång till tjänsten och täcker inte ytterligare avgifter du eventuellt påförs i samband med användning av tjänsten. Du bör till exempel ta reda på vilka operatörsavgifter som gäller för dig.

Så fungerar din prenumeration
Om du inte tidigare har varit prenumerant på Wype kan du använda introduktionserbjudanden, till exempel 1 månad gratis. Om du tidigare har prenumererat på Wype kan du tidigast använda ett introduktionserbjudande 6 månader efter upphörandet av senaste prenumeration. Överträdelse av detta kan leda till betalningskrav och/eller att prenumerationen avslutas.

Om inte annat anges i samband med beställningen är prenumerationen löpande och förnyas automatiskt varje månad. Detta gäller också eventuella kostnadsfria pröva på-perioder, där prenumerationen efter pröva på-perioden fortsätter som betalprenumeration. Du accepterar härmed att Wype automatiskt drar beloppet från det angivna bank- eller kreditkortet varje månad. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift – som mest i enlighet med den gällande lag vid den tiden.

Wype kan ändra priser, avgifter och andra villkor i avtalet med utgångspunkt i följande: inflation, ändringar i ofrånkomliga utgifter, ändringar i enhetsproduktionskostnader, produkts- och innehållsändringar samt ändrad lagstiftning. Väsentliga ändringar meddelas via e-post 14 dagar i förväg. Ändringen träder i kraft från och med ditt nästa faktureringsdatum efter meddelande om ändring.

Som en del av din prenumeration på Wype kommer du att löpande ta emot serviceinformation via mejl, meddelande i appar eller push-notiser på telefonen (SMS). Dessa är servicemeddelanden som presenterar nytt, handplockat innehåll till dig, som till exempel nya tidningar.

Uppsägning
Du kan när som helst säga upp prenumerationen före utgången av den period du har betalat för. Uppsägning av prenumerationen sker via kundtjanst.nu. När du har sagt upp din prenumeration har du inte längre tillgång till Wype, det vill säga att du inte längre kommer åt tillgå innehåll efter att den pågående prenumeration perioden har löpt ut. Om du är mitt i din kostnadsfria pröva på-period upphör din tillgång dock redan den dag då du säger upp din prenumeration.

Som prenumerant på en av våra tidningar i tryckt format har du digital tillgång till tidigare nummer av den aktuella tidningen. Vill du ha digital tillgång till det senaste numret av alla våra övriga tidningar kan du som prenumerant köpa Wype till specialpris. Vid uppsägning av den tryckta tidningen övergår din prenumeration på Wype automatiskt till normalpris.

Om du har en Wype-prenumeration men inte prenumererar på en av våra tryckta tidningar bör du vara medveten om att du inte har tillgång till eventuella bilagor och specialnummer som följer med den tryckta tidningen.

Ångerrätt
Du kan enligt konsumentköplagen ångra det ingångna avtalet utan motivering inom 14 dagar. Du har 14 dagars ångerrätt från inköpsdatumet, det vill säga det datum då du beställde Wype. Om du vill ångra avtalet, ska du meddela oss att du ångrat avtalet. Du kan t.ex. ångra det ingångna avtalet genom att logga in på kundtjanst.nu, där du under menyalternativet ”Kontakta kundtjänst” eller under ”Frågor och svar” hittar ångerblanketten som du kan fylla i och skicka in till oss. Ångerrätten gäller om du skickar oss ditt meddelande innan tidsfristen löpt ut.

Användning av Wype
Wype får endast användas för privat bruk och all form av kommersiell eller offentlig användning är förbjuden. Du får gärna dela din prenumeration på Wype med dina familjemedlemmar. Tjänsten kan användas på upp till 5 enheter. Överskrides detta blir prenumerationen vilande.

Upphovsrätt
Tidskrifter och övrigt innehåll i tjänsten tillhör Bonnier Publications International AS och får endast användas för privat bruk. Användning av tjänsten i kommersiellt eller offentligt syfte är förbjudet. All kopiering och all form av distribution är förbjuden utan skriftligt medgivande från innehållets rättighetsinnehavare. Vid brott mot ovanstående kan rättighetsinnehavaren göra sin rätt gällande, t.ex. ålägga förbud och kräva ersättning för eventuella överträdelser. Du får dessutom inte använda tjänsten på ett sätt som strider mot upphovsrättslagen eller annan lagstiftning. 

Ändring av tjänsten
Wype förbehåller sig rätten att löpande och utan förvarning ändra innehållet och utbudet i tjänsten, t.ex. att lägga till eller ta bort tidningar och innehåll som tidigare varit tillgängligt. Likaså förbehåller sig Wype rätten att välja vilka plattformar och enheter tjänsten erbjuds för, samt att Wype kan upphöra med leveranser och stöd för specifika enheter som tidigare har stötts av tjänsten.

Ansvar och rättigheter
Kortare tekniska avbrott av tjänsten kan förekomma utan att det anses som brott mot avtalet. Tjänsten undergår löpande förbättringar och underhåll, och Wype har därför rätt att, i rimlig omfattning, tillfälligt stänga tjänsten vid uppdatering av tjänsten. Tjänsten undergår löpande förbättringar och underhåll, och du kan därför förvänta dig löpande uppdateringar. Det rekommenderas att du alltid använder den senast uppdaterade versionen.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas i samband med att du upprättar en prenumeration behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy, som du kan läsa om på bonnierpublications.com/personuppgiftspolicy.

Kontakt/självbetjäning
Du kan enkelt kontakta oss via kontaktformuläret på kundtjanst.nu eller via telefon på 08-555 454 00 måndag till fredag kl. 8–18, om du vill ha personlig service. Annars kan du ringa till vår automatiska dygnetruntservice utanför öppettiderna. Du kan även skicka ett mejl till fragor@bonnier.dk med information om vad ditt ärende gäller samt prenumerationsnummer och dina kontaktuppgifter.

Om du har frågor kring din beställning kan du alltid kontakta Kundtjänst. Om en tvist inte kan lösas mellan parterna kan konsumentverket kontaktas på konsumentverket.se

Wype ges ut av Bonnier Publications International AS. Momsreg.nr. SE-502061415101.