Prenumerationsvillkor för I FORM Digital

Förutsättningar för tillgång till I FORM Digital
För att kunna använda I FORM Digital måste du ha en väl fungerande internetuppkoppling och en e-postadress. Du behöver registrera dig på iform.se genom att ange en e-postadress och skapa ett valfritt lösenord. Detta utgör din digitala användarprofil. Du har därefter tillgång till tjänsten via en dator, surfplatta eller smartphone med operativsystemet iOS eller Android. Du behöver även ett bankkort eller kreditkort för betalning av tjänsten.

Du ansvarar själv för uppdatering av dina kortuppgifter om ditt bankkort eller kreditkort löper ut eller spärras. Det kan du göra genom att gå in på kundservice.nu och ändra dina uppgifter. Vid ofullständiga uppgifter eller ogiltigt kort kommer du istället att få ett inbetalningskort på beloppet du är skyldig. Ofullständiga kortuppgifter anses inte som giltig uppsägelse och du är därmed betalningsansvarig för belopp som inte dragits.

Om du är under 18 år behöver vi en skriftlig beställning med förälders/vårdnadshavares underskrift.

Kostnaden för att använda I FORM Digital täcker uteslutande din åtkomst till tjänsten och täcker alltså inte ytterligare avgifter du eventuellt påförs i samband med användning av tjänsten. Du bör till exempel ta reda på vilka operatörsavgifter som gäller för dig.

Så här fungerar din prenumeration
Som prenumerant har du tillgång till I FORMs digitala värld. Så snart du har aktiverat din profil med ditt prenumerationsnummer och valt ett lösenord får du tillgång till allt innehåll på iform.se. Om du inte tidigare har varit prenumerant på I FORM Digital kan du använda introduktionserbjudandet. Om du tidigare har prenumererat på I FORM Digital kan du använda ett introduktionserbjudande tidigast 3 månader efter att din senaste prenumeration har upphört. Överträdelse av detta kan leda till betalningskrav och/eller att prenumerationen avslutas.

Om inte annat anges i samband med beställningen är prenumerationen löpande och förnyas automatiskt månadsvis. Detta gäller även efter introduktionsperiodens slut, då prenumerationen fortsätter som betalprenumeration. Du accepterar härmed att I FORM Digital automatiskt drar beloppet via det angivna bank- eller kreditkortet varje månad.

I FORM Digital kan ändra priser, avgifter och andra villkor i avtalet med utgångspunkt i följande: inflation, ändringar i ofrånkomliga omkostnader, ändringar i enhetsproduktionskostnader, produkt- och innehållsändringar samt ändrad lagstiftning. Väsentliga ändringar meddelas via e-post 14 dagar i förväg. Ändringen träder i kraft från och med ditt nästa faktureringsdatum efter meddelande om ändring.

Som en del av din prenumeration på I FORM Digital kommer du löpande att ta emot serviceinformation via mejl, meddelanden i appar eller push-notiser på telefonen (sms). Dessa är servicemeddelanden som presenterar nytt, handplockat innehåll till dig, som till exempel nya artiklar, ljudartiklar och filmer.

Uppsägning
Du kan när som helst säga upp prenumerationen före utgången av den period du har betalat för. Uppsägning av prenumerationen sker via kundtjanst.nu. När du har sagt upp din prenumeration har du inte längre tillgång till I FORM Digital, det vill säga att du inte längre kommer åt innehåll efter att den pågående prenumerationsperioden har löpt ut.

Ångerrätt
Du kan enligt konsumentköplagen ångra det ingångna avtalet utan motivering inom 14 dagar. Detta gäller förutsatt att produkten inte har tagits i bruk och att du kontaktar oss inom 14 dagar från inköpsdatumet. Din ångerrätt upphör dock att gälla vid inloggning inom de 14 dagarna, eftersom produkten därmed har tagits i bruk. Du har 14 dagars ångerrätt från inköpsdatumet, det vill säga det datum då du beställde I FORM Digital.

Om du vill ångra avtalet ska du meddela oss om detta. Du kan till exempel ångra avtalet genom att logga in på kundtjanst.nu, där du under menyfliken Kontakta oss kan ångra ditt köp genom att skicka ett mejl med information om detta. Ångerrätten gäller om du skickar oss ditt meddelande innan tidsfristen löpt ut.

Användning av I FORM Digital
I FORM Digital får endast användas för privat bruk och får därför inte lämnas ut, lånas ut eller säljas till andra. All form av kommersiell eller offentlig användning är förbjuden. Du får endast dela din prenumeration på I FORM Digital med dina familjemedlemmar. Tjänsten kan användas på upp till 5 enheter.

Upphovsrätt
Allt innehåll inklusive artiklar, ljudartiklar och filmer i tjänsten tillhör Bonnier Publications International AS och får endast användas för privat bruk. Användning av tjänsten i kommersiellt eller offentligt syfte är förbjudet. All kopiering och all form av distribution är förbjuden utan skriftligt medgivande från innehållets rättighetsinnehavare. Vid brott mot ovanstående kan rättighetsinnehavaren göra sin rätt gällande, t.ex. genom att ålägga förbud och kräva ersättning för eventuella överträdelser. Du får inte heller använda tjänsten på ett sätt som strider mot upphovsrättslagen eller annan lagstiftning.

Ändring av tjänsten
I FORM Digital förbehåller sig rätten att löpande och utan förvarning ändra innehållet och utbudet i tjänsten, t.ex. att lägga till eller ta bort artiklar, ljudartiklar och filmer som tidigare varit tillgängliga. Likaså förbehåller sig I FORM Digital rätten att välja vilka plattformar och enheter tjänsten erbjuds till, samt kan avsluta leveranser och stöd för specifika enheter som tidigare har stötts av tjänsten.

Ansvar och rättigheter
Kortare tekniska avbrott av tjänsten kan förekomma utan att det anses som brott mot avtalet. Tjänsten undergår löpande förbättringar och underhåll, och I FORM Digital har därför rätt att, i rimlig omfattning, tillfälligt stänga tjänsten när den uppdateras. Det rekommenderas att du alltid använder den senast uppdaterade versionen.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas i samband med att du upprättar en prenumeration behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy, som du kan läsa om på bonnierpublications.com/personuppgiftspolicy.

Kontakt
Du kan kontakta oss via kundtjanst.nu eller på telefon 08-555 454 00 måndag till fredag kl. 8–18, om du vill ha personlig betjäning, eller ringa till vår automatiska dygnetruntservice utanför öppettiderna.

Om du har frågor kring din beställning kan du alltid kontakta Kundtjänst. Om en tvist inte kan lösas mellan parterna kan konsumentverket kontaktas på konsumentverket.se

I FORM Digital ges ut av Bonnier Publications International AS. Organisationsnummer: 977041066

Tillbaka