Prenumerationsvillkor för Militär Historia

Så här fungerar din prenumeration
Militär Historia skickas ut portofritt på utgivningsdagen och utkommer 12 gånger om året. Om det ingår en extra vara i ditt erbjudande, skickas denna separat ca två veckor efter att vi har registrerat din betalning, om inget annat anges i erbjudandet. Det är fråga om en tillsvidareprenumeration. Har du däremot en tidsbegränsad prenumeration kommer du mot slutet av din prenumerationsperiod att få ett erbjudande om att fortsätta med en ny period. Prenumerationserbjudanden gäller inte i utlandet. Militär Historia förbehåller sig rätten att godkänna varje beställning. Om du är under 18 år behöver vi en skriftlig beställning med förälders/vårdnadshavares underskrift. Reklam från Bonnier och våra samarbetspartner i form av lösa och fasta insticksblad kan förekomma och betraktas som en del av tidningen och kan inte väljas bort. Militär Historia kan ändra priser, avgifter och andra villkor i avtalet med utgångspunkt i följande: inflation, ändringar i ofrånkomliga utgifter, ändringar i enhetsproduktionskostnader, produkts- och innehållsändringar samt ändrad lagstiftning. Väsentliga ändringar kommer att meddelas senast 14 dagar i förväg i tidningens kolofon eller via e-post. Ändringen träder i kraft från och med ditt nästa faktureringsdatum efter meddelande om ändring.

Så här fungerar din beställning av presentkort
Den första tidningen skickas till mottagaren senast en månad efter att presentkortet löses in. Leveransen av tidningar upphör automatiskt när den sista tidningen har skickats. I bekräftelsemailet finns en länk till presentkortet så att det kan skrivas ut. I mailet får du information om hur presentkortet löses in. Information om detta framgår även på presentkortet. Om du väljer att skicka presentkortet direkt till mottagaren via SMS eller e-post får även mottagaren koden och information om hur man löser in presentkortet. Vi skickar ett inbetalningskort till den adress som anges vid beställningen om den inte redan har betalats i förskott med betalkort. Vid köp av presentkort dras beloppet direkt.

Betalning
Betalning ska ske via det inbetalningskort som skickas ut tillsammans med tidningen. Om du är registrerad för autogiro eller automatisk kortbetalning, framgår det av inbetalningskortet. Vi reserverar oss för eventuellt uttag av avgift vid betalning med inbetalningskort. Kontakta din bank om du vill anmäla dig till E-faktura. När du anmäler dig till e-faktura övergår du automatiskt till kvartalsbetalning, såvida du inte redan betalar halvårs- eller helårsvis. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift – som mest i enlighet med den vid var tid gällande lag. Om du returnerar din tidning måste du ändå betala för den.

Ångerrätt
Du kan enligt konsumentköplagen ångra det ingångna avtalet utan motivering inom 14 dagar. Ångerrätten upphör 14 dagar efter den dag du mottagit din första tidning. Om du vill ångra avtalet, ska du meddela oss att du ångrat avtalet. Du kan t.ex. ångra det ingångna avtalet genom att logga in på www.kundtjanst.nu, där du under menyalternativet ”Kontakta kundtjänst” eller under ”Frågor och svar” hittar ångerblanketten som du kan fylla i och skicka in till oss. Ångerrätten gäller om du skickar oss ditt meddelande innan tidsfristen löpt ut.

Om du redan mottagit tidningen, ska du returnera den till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att du meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt. Du måste själv betala kostnaderna (porto) för returneringen av tidningen. Om du vill ha kvitto på att du ångrat dig i tid, kan du t.ex. skicka ett rekommenderat brev till Kundtjänst, 205 05 Malmö, och sedan spara postkvittot. Du kan bara ångra avtalet om du kan returnera den mottagna tidningen till oss i obruten förpackning.

Om du utnyttjar din ångerrätt, återbetalar vi alla inbetalningar du gjort till oss, inklusive leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då vi fick ditt meddelande om att du vill ångra det ingångna avtalet. Vi kan hålla inne återbetalningen fram till dess att vi fått tidningen och ev. extra vara i retur eller till dess att du har visat upp dokumentation på att du har returnerat tidningen och ev. vara.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas i samband med att du upprättar en prenumeration behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy, som du kan läsa om på www.bonnierpublications.com/personuppgiftspolicy

Ändring av dina uppgifter och prenumerationen
Ändring av din adress, e-postadress och betalningsperiod samt anmälan till automatisk kortbetalning eller autogiro m.m. gör du enklast på www.kundtjanst.nu. Ändring av e-post och adress ska göras omgående. Om du inte meddelat oss din nya adress och därför inte fått din tidning, eftersänds den efter att du kontaktat oss, varvid du får stå för portokostnaderna.

Du kan säga upp din prenumeration när som helst. Om du har mottagit första tidningen i din betalningsperiod eller om första tidningen är på väg till din adress, träder din uppsägning i kraft efter att du mottagit samtliga tidningar i betalningsperioden. Om du har några frågor angående vår hantering av din uppsägning ska du kontakta Kundtjänst. Utebliven betalning eller vägran att ta emot en tidning betraktas inte som en uppsägning.

Kontakt
Du kan kontakta oss via www.kundtjanst.nu eller på telefon 08-555 454 00 måndag till fredag kl. 8–18, om du vill ha personlig betjäning, eller ringa till vår automatiska dygnetruntservice utanför öppettiderna.

Om du har frågor kring din beställning kan du alltid kontakta Kundtjänst. Om en tvist inte kan lösas mellan parterna kan konsumentverket kontaktas på www.konsumentverket.se

Bonnier Publications International AS
Organisationsnummer 977041066

Tillbaka