Prenumerationsvillkor för Family+

Med Family+ får du full digital tillgång till Illustrerad Vetenskap, Världens Historia, Gör Det Själv och I FORM via respektive medias webbplatser och appar.

Om du är under 18 år behöver vi en skriftlig beställning med förälders/vårdnadshavares underskrift.

Om inte annat anges i samband med beställningen är prenumerationen löpande och förnyas automatiskt månadsvis. Detta gäller även efter introduktionsperiodens slut, då prenumerationen fortsätter som betalprenumeration.

Family+ kan ändra priser, avgifter och andra villkor i avtalet på grund av följande: inflation, förändringar i ofrånkomliga omkostnader, förändringar i enhetsproduktionskostnader, produkt- och innehållsändringar samt ändrad lagstiftning. Väsentliga ändringar meddelas via e-post 30 dagar i förväg. Ändringen träder i kraft från och med ditt nästa faktureringsdatum efter meddelande om ändring.

Som en del av din prenumeration på Family+ kommer du löpande att få information om tjänster via e-post, meddelanden i appar eller pushnotiser på telefonen (sms).

Betalning
Har du köpt Family+ via en kampanj godkänner du härmed att Family+ automatiskt drar beloppet via det angivna bank- eller kreditkortet varje månad.
Kostnaden för att använda Family+ täcker endast din åtkomst till tjänsten och täcker alltså inte ytterligare avgifter du eventuellt åläggs i samband med användningen av tjänsten. Du bör till exempel ta reda på vilka operatörsavgifter som gäller för dig.

Om du betalar med kreditkort kommer du att registreras för automatisk betalning. Betalning för introduktionserbjudandet sker vid beställningen. Du ansvarar själv för uppdatering av dina kortuppgifter om ditt bankkort eller kreditkort löper ut eller spärras. Det kan du göra genom att gå in på kundtjanst.nu och ändra dina uppgifter. Vid ofullständiga uppgifter eller ogiltigt kort kommer du istället att få ett inbetalningskort på beloppet du är skyldig. Ofullständiga kortuppgifter anses inte som giltig uppsägelse och du är därmed betalningsansvarig för belopp som inte har dragits.
Vid utebliven betalning debiteras en påminnelseavgift – upp till maximalt den vid var tid gällande räntesatsen.

Uppsägning
Du kan när som helst säga upp prenumerationen före utgången av den period du har betalat för. Uppsägning av prenumerationen sker via kundtjanst.nu. När du har sagt upp din prenumeration har du inte längre tillgång till Family+, det vill säga att du inte längre kommer åt innehåll efter att den pågående prenumerationsperioden har löpt ut.
Se ytterligare kontaktalternativ i avsnittet Kontakt/självbetjäning. Observera att en borttagen app inte räknas som uppsägning av Family+.

Ångerrätt
Du kan enligt konsumentköplagen ångra det ingångna avtalet utan motivering inom 14 dagar. Du har 14 dagars ångerrätt från inköpsdatumet, det vill säga det datum då du beställde Family+.
Om du vill ångra avtalet ska du meddela oss detta. Du kan till exempel ångra avtalet genom att logga in på kundtjanst.nu, där du under menyfliken Kontakta oss kan ångra ditt köp genom att skicka ett meddelande med information om detta. Ångerrätten gäller om du skickar ditt meddelande innan tidsfristen har löpt ut.

Användning av Family+
Family+ får endast användas för privat bruk och får därför inte lämnas ut, lånas ut eller säljas till andra. All form av kommersiell eller offentlig användning är förbjuden. Du kan dela din Family+-prenumeration med upp till 5 personer. De behöver bara använda den e-postadress och det lösenord du skapade när du köpte prenumerationen.

Upphovsrätt
Om inget annat anges äger Bonnier Publications International A/S upphovsrätten till allt material som du får tillgång till genom din Family+-prenumeration. Materialet får inte användas för kommersiella ändamål utan tillstånd. Material från webbplatserna får endast citeras med tydlig källhänvisning.

Ändring av tjänsterna
Family+ förbehåller sig rätten att löpande och utan förvarning ändra innehållet i och utbudet av de tjänster som ingår i Family+, inklusive att lägga till eller ta bort innehåll som tidigare var tillgängligt. Likaså förbehåller sig Family+ rätten att välja vilka plattformar och enheter tjänsterna erbjuds för, samt kan avsluta leveranser och stöd för specifika enheter som tidigare har haft stöd för tjänsten.

Ansvar och rättigheter
Kortare tekniska avbrott i tjänsterna i Family+ kan förekomma utan att det anses som brott mot avtalet. Tjänsten undergår löpande förbättringar och underhåll och Family+ har därför rätt att, i rimlig omfattning, tillfälligt stänga ner tjänsterna när de uppdateras. Det rekommenderas att du alltid använder den senast uppdaterade versionen.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas i samband med att du upprättar en prenumeration behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy, som du kan läsa om på bonnierpublications.com/personuppgiftspolicy.

Kontakt/självbetjäning
Du kan enkelt kontakta oss via kontaktformuläret på kundtjanst.nu eller via telefon på 08-555 454 00 måndag till fredag kl. 8–18 om du vill ha personlig service. Annars kan du ringa till vår automatiska dygnetruntservice utanför öppettiderna. Du kan även skicka ett mejl till fragor@bonnier.dk med information om vad ditt ärende gäller samt ditt prenumerationsnummer och dina kontaktuppgifter.

Om du har frågor kring din beställning kan du alltid kontakta kundtjänst. Om en tvist inte kan lösas mellan parterna kan Konsumentverket kontaktas på konsumentverket.se eller Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad.

Family+ ges ut av Bonnier Publications International AS. Momsreg.nr. SE502061415101.