Prenumerationsvillkor för Scandinavian Living by BO BEDRE

Så här fungerar din prenumeration
Scandinavian Living by BO BEDRE skickas ut portofritt på utgivningsdagen och utkommer 10 gånger om året. Om det ingår en gåva i ditt erbjudande, skickas denna separat ca två veckor efter att vi har registrerat din betalning för tidningarna, om inget annat anges i erbjudandet. Det är fråga om en tillsvidareprenumeration. Prenumerationserbjudanden gäller inte i utlandet. Scandinavian Living by BO BEDRE förbehåller sig rätten att godkänna varje beställning. Om du är under 18 år behöver vi en skriftlig beställning med förälders/vårdnadshavares underskrift. Reklam från Bonnier och våra samarbetspartner i form av lösa och fasta insticksblad kan förekomma och betraktas som en del av tidningen och kan inte väljas bort.

Scandinavian Living by BO BEDRE kan ändra priser, avgifter och andra villkor i avtalet med utgångspunkt i följande: inflation, ändringar i ofrånkomliga utgifter, ändringar i enhetsproduktionskostnader, produkts- och innehållsändringar samt ändrad lagstiftning. Väsentliga ändringar kommer att meddelas senast 14 dagar i förväg i tidningens kolofon eller via e-post. Ändringen träder i kraft från och med ditt nästa faktureringsdatum efter meddelande om ändring.

Så här fungerar en beställning av presentkort
Första tidningen skickas till mottagaren senast en månad efter inlösen av presentkortet. Leveransen av tidningar upphör automatiskt efter att sista tidningen skickats ut. I bekräftelsemejlet finns en länk till presentkortet, som kan skrivas ut. I mejlet får du information om inlösen, och informationen framgår också på presentkortet. Beloppet på köpet av presentkortet dras från kortet strax efter beställningen.

Betalning
Vid betalning med kort kommer du att registreras för automatisk betalning. Betalningen av introduktionserbjudandet görs i samband med beställningen. Betalningen för din prenumeration kommer sedan att dras från ditt kort på utgivningsdagen. Du ansvarar för att uppdatera dina betalningsuppgifter om ditt kort spärras eller slutar gälla. Gå in på kundtjanst.nu eller kontakta kundtjänst på telefonnummer 08-555 454 00. Om betalningen för prenumerationen inte kan dras från ditt kort kommer du att få ett inbetalningskort.

Kontakta din bank om du vill anmäla dig till E-faktura. När du anmäler dig till E-faktura övergår du automatiskt till kvartalsbetalning, såvida du inte redan betalar halvårs- eller helårsvis.

Om du har valt att betala din prenumeration med inbetalningskort måste betalningen göras via inbetalningskortet som medföljer tidningen. Vi reserverar oss för eventuella avgifter vid betalning med inbetalningskort. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift – som mest i enlighet med den vid var tid gällande räntelagen. Om du returnerar en tidning eller inte tar emot den från posten innebär det inte att du slipper betala.

Ångerrätt
Du kan enligt konsumentköplagen ångra det ingångna avtalet utan motivering inom 14 dagar. Ångerrätten upphör 14 dagar efter den dag du mottagit din första tidning. Om du vill ångra avtalet, ska du meddela oss att du ångrat avtalet. Du kan till exempel ångra avtalet genom att logga in på kundtjanst.nu, där du under menyfliken Kontakta oss kan ångra ditt köp genom att skicka ett mejl med information om detta. Ångerrätten gäller om du skickar oss ditt meddelande innan tidsfristen löpt ut.

Om du redan mottagit tidningen, ska du returnera den till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att du meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt. Du måste själv betala kostnaderna (porto) för returneringen av tidningen. Om du vill ha kvitto på att du ångrat dig i tid, kan du t.ex. skicka ett rekommenderat brev till Kundtjänst, 205 05 Malmö, och sedan spara postkvittot. Du kan bara ångra avtalet om du kan returnera den mottagna tidningen till oss i obruten förpackning.

Om du utnyttjar din ångerrätt, återbetalar vi alla inbetalningar du gjort till oss, inklusive leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då vi fick ditt meddelande om att du vill ångra det ingångna avtalet. Vi kan hålla inne återbetalningen fram till dess att vi fått tidningen och ev. extra vara i retur eller till dess att du har visat upp dokumentation på att du har returnerat tidningen och ev. vara.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas i samband med att du upprättar en prenumeration behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy, som du kan läsa om på bonnierpublications.com/personuppgiftspolicy.

Uppsägning
Du kan säga upp din prenumeration när som helst. Om du har mottagit första tidningen i din betalningsperiod eller om första tidningen är på väg till din adress, träder din uppsägning i kraft efter att du mottagit samtliga tidningar i betalningsperioden. Om du har några frågor angående vår hantering av din uppsägning ska du kontakta Kundtjänst. Utebliven betalning eller vägran att ta emot en tidning betraktas inte som en uppsägning.  

Kontakt/självbetjäning
Du kan enkelt kontakta oss via kontaktformuläret på kundtjanst.nu eller via telefon på 08-555 454 00 måndag till fredag kl. 8–18, om du vill ha personlig service. Annars kan du ringa till vår automatiska dygnetruntservice utanför öppettiderna. Du kan även skicka ett mejl till fragor@bonnier.dk med information om vad ditt ärende gäller samt prenumerationsnummer och dina kontaktuppgifter.

Om du har frågor kring din beställning kan du alltid kontakta Kundtjänst. Om en tvist inte kan lösas mellan parterna kan konsumentverket kontaktas på konsumentverket.se

Bonnier Publications International AS
Momsreg.nr. SE-502061415101.